Top Khuyến mại
0964.132.999 =3,0 triệu
0962.815.666 =2,5 triệu
Không mặc cả dưới mọi hình thức
__________________________________________096.414. 2999= 3,8 triệu
0964.16.3999= 3,8 triệu
0964.18.3999= 3,8 triệu
0964.162.999= 3,8 triệu
0964.185.999 =3,8 triệu
0969 222 234= 3,5 triệu
0917.666.586=1,8 trieu
01 666 6662 93= 1.6 triệu
016 999 999 21= 2,86 triệu
016 999 999 51= 2,86 triệu xong
0964.558.266 =400k
0969.151.699=350k
0969.898.569=350k
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Lh : (096) 567-2888 or 0944.58.38.68
sms: 016 999-9999 31