Tình hình là bán giùm bà chị cái iphone 4s 16G quốc tê màu trăng. Máy còn mơí 95% máy còn đâỳ đủ phụ kiên. sô imei: 013045004905808. Anh em check thoai mai. Giá ra đi là 8tr300. Liên hê: 092.634.2222 - Chip