Bảng giá cước xe xuân Quý Tỵ 2013
******************* Loại xe 4 đến 45 chỗ
Loại xe Tuyến tham quan Thời gian Giá thuê xe
*
** Xe*7 chỗ
Chùa Hương 1 ngày 1.200.000 đ
Chùa Hương 2 ngày 1.600.000 đ
Yên Tử 1 ngày 1.700.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày 1.900.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày 2.000.000 đ
Đền Trần - Phủ *Dày (Nam Định) 1 ngày 1.400.000 đ
Đền Hùng 1 ngày 1.300.000 đ
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày 1.400.000 đ
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 1.300.000 đ
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày 1.400.000 đ
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày 1.300.000 đ
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày 2.900.000 đ
*
*
*
** Xe 16 chỗ
Chùa Hương 1 ngày 1.500.000 đ
Chùa Hương 2 ngày 1.900.000 đ
Yên Tử 1 ngày 1.900.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày 2.600.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày 2.800.000 đ
Đền Trần - Phủ *Dày (Nam Định) 1 ngày 1.800.000 đ
Đền Hùng 1 ngày 1.600.000 đ
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày 1.800.000 đ
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 1.800.000 đ
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày 1.900.000 đ
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày 1.800.000 đ
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày 3.600.000 đ
*
Xe 25-29 chỗ
Chùa Hương 1 ngày 2.400.000 đ
Chùa Hương 2 ngày 2.900.000 đ
Yên Tử 1 ngày 2.700.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày 2.900.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày 3.600.000 đ
Đền Trần - Phủ *Dày (Nam Định) 1 ngày 2.400.000 đ
Đền Hùng 1 ngày 2.300.000 đ
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày 2.600.000 đ
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 2.500.000 đ
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày 2.600.000 đ
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày 2.500.000 đ
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày 4.900.000 đ
*
*
*
Xe 35 chỗ
Chùa Hương 1 ngày 2.600.000 đ
Chùa Hương 2 ngày 3.500.000 đ
Yên Tử 1 ngày 3.500.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày 3.900.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày 5.900.000 đ
Đền Trần - Phủ *Dày (Nam Định) 1 ngày 3.000.000 đ
Đền Hùng 1 ngày 2.900.000 đ
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày 3.500.000 đ
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 2.900.000 đ
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày 3.000.000 đ
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày 3.000.000 đ
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày 6.800.000 đ
*
*Xe 45 chỗ
Chùa Hương 1 ngày 3.500.000 đ
Chùa Hương 2 ngày 4.500.000 đ
Yên Tử 1 ngày 4.500.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày 5.500.000 đ
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày 7.000.000 đ
Đền Trần - Phủ *Dày (Nam Định) 1 ngày 4.500.000 đ
Đền Hùng 1 ngày 4.000.000 đ
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày 4.500.000 đ
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 3.000.000 đ
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày 4.000.000 đ
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày 3.500.000 đ
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày 8.000.000 đ
Ghi chú:

  • Ngoài các tuyến điểm trên abc con phục vụ theo mọi yêu cầu của Quý khách.
  • Báo giá trên không bao gồm thuế GTGT
  • Báo giá đã bao gồm các chi phí ; xăng dầu, vé cầu đường, lương lái xe.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhận hợp đồng đưa đón công nhân, học sinh, đám cưới, …..
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp
Phòng điều hành xe: 36754657
Hotlines:* – 0979833238-**0914 52 53 41