đây là mái tre mỹ 2 dòng máu,,mỹ phi ,,bổn gà chạy dạt,,, gà 4 tháng hơn ,,trạng gà là 8 lạng,,hiện tại cỡ 6 lạng,,
giá mỗi em là 600k