01 - 15 cây ASUS 4670(512mb/128bit/ddr3) = 810k/1 cây

11 - 02 cây gigabyte gts250(512mb/256bit/ddr3) = 1250k/1 cây

01 - gigabyte 9600gt(512mb/256bit/ddr3) = 820k/1 con

33/13b Điện Biên Phủ , f15 , Q. Bình Thạnh .
0988362443 - Gia