tình trạng , chim con chưa thay lông, 1 mắt bị kéo màng, mắt còn lại cũng hơi bị, mình đang chưa trị bằng thuốc nhỏ mắt, chim vẫn khỏe manh. Vì nhiều chim với lại ko có thời gian chăm, tặng cho a có khả năng cưu mang e nó.
dc: 57 trần quang khải, q1
sdt: 01272427476