Như tiêu đề mình cần mua 1 em lửa mái chuyền mùa này .. Anh em ai có chim hoặc biết Tiệm chim nào còn lửa mái , chim chuyền thì chỉ dùm mình ,, a e nào đi ngang up dùm mình ,sẽ có quà nha