0965.969.868
0987.487.000
0978.487.000
0969.587.000
0977.076.000
0965.79.6000
096.586.3339
Cả lô 3tr699k bác nào kết pm e ae làm việc nhé x:x:x: