Do bận công chuyện quá không có thời gian nuôi cần thanh lý lại cho anh em gà peru rặc 1kg5 nay để lại cho anh em giá 2em là 8 triệu call 01682099060 sau lưng bến xe An Sương
MS01: peru trống 1kg5
MS02: peru trống 1kg6 hơn
MS03: peru mái 1kg4 giá em nó 5 triệu