Chuyên LCD hàng nhập Japan và USA.
DELL 15" điện trực tiếp, có speaker, mới 99% ( không vỏ hộp )

Bảo hành 1 tháng. Giá 500k.
LCD MITSUBISHI 17"
Điện trực tiếp, có Speaker

Bảo hành 1 tháng. Giá 700K.
Có SL call em,