MS1;gà chuối 2k450g ,chân xanh 2 hàng trơn hậu độ tốt đặc gà .đá po lớn ,chân sâu.đặc biệt e nầy luôn lắc mặt nha ae.gà mới ,lông mới tinh.
GIÁ BÁN ; 2.500K