Ham hố mua cho có nhưng chẵng chụp được bao nhiêu nên còn mới ken vì bõ balo là chính.
Code UU.
Chữ số còn rõ nét.
Giá bán nhanh: 20tr (fix xăng cỗ cho anh em)
SDT: O121.9O6.O477
Giao dịch tại nhà không giao dịch ngoài đường.
Nhà quận 8.