:x:x:xkhách tìm 1 cặp 1368 và 1 con 1102

anh em có hàng sms cái số và giá nhé