và sao đây là chương trình thanh lý ve chay xin được phép bắt đầu.
anh em nào cần gọi mình nha
A Duẩn : 0902513038
1/ gồm có 2 máy epson 6200L, 1 máy samsung scx 4200, 1 máy in kim oki 590 giá ra đi là 500k hết đống đó

2/ 1 máy in kim epson A3 1170, 1 máy in laser hp 1100, 1 máy in laser hp 6L, 1 máy bắm thẻ giá ra đi hết cái đóng đó 400 k

3/ 1 máy HP 1820, và 1 máy epson 6 màu R210 giá 300k

4/ 3 máy in HP đa năng Pro 8500 giá ra đi hết 3 cái là 900k

5/ 1 máy fax canon, 1 máy in HP 6 màu,1 máy in epson T13, 1 máy canon IP 1980,1 máy in HP all in one 6000 giá ra đi hết 5 cái đó là 800k

6/ có 6 cái máy in HP 900 giá ra đi hết đống đó là 300k

7/ 1 cái in Hp laser 6L và 1 cái HP all in one HP j đó quên ròi xem hình nha giá ra đi 400k

8/ 2 chú HP 6L giá 100k

9/ 1 cái máy all in one panasonic 802 giá ra đi là 400k

10/ máy samsung ML 2250 giá ra đi 300k