SỐ 1 ; GÀ CÚ 1KG1,80 WIN 2 CÁI TỪ NẠP TỚI GAY ĐÁ BO LỚN CHÂN TRẮNG HỒNG XA GIÁ 2TR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 2 ; GÀ KHÉT 1KG3 WIN 1 CÁI CĂN RẠT NẠP KHÔN GÀ LẮM ĐÁ BO LỚN NHA GIÁ 1TR4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

SỐ 3 ; GÀ ĐIỀU 8LANG8 WIN 1 CÁI CĂN NẠP ĐÁ BO LỚN CỠ 1KG1 NÓ ĐÁ CÒN TRÔI MÀ GIÁ 1TR5............................!

SỐ 4 ; GÀ KHÉT ĐỎ ĐUÔI LAO 2KG3 WIN 1 CÁI DÀN NẠP CĂN NẠP TỐC ĐỘ GAY VÔ TRA THẤY GHÊ LUÔN GIÁ 2TR7......!

SỐ 5 ; GÀ XÁM SON 2KG CĂN NẠP RẠT ĐÁ BO LỚN NẠP LIÊN TỤC GIÁ 1TR8..........................................!


SỐ 6 ; GÀ CHUỐI BÔNG 1KG2 NẠP VÔ GAY MIỆNG LÔNG LIỀN ĐÁ CHÂN LỚN GIÁ 1TR2 ....................................!

SỐ 7 ; GÀ ÚA 7LANG CĂN NẠP GAY VÔ LÀ ĐÁ LIỀN ĐÁ BO LỚN ANH WM MANG GÀ BẰNG TRẠNG QUA XỔ LÀ BIẾT LIỀN GIÁ 800K ...............................................!

SỐ 8 ; GÀ ĐIỀU 8LANG4 WIN 7 CÁI CĂN NẠP RẠT ĐÁ BO LỚN GIỎI GÀ LẮM GIÁ 3TR ...................................!

SỐ 9 ; 1 CẶP GÀ LAI TRỐNG LAI 25 MÁI LAI 50 MÁI ĐANG KEU Ổ ĐẺ GIÁ 1TR7...........................................!

A.E GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA MÌNH SẼ TRẢ LỄ SỐ ĐIỆN THOẠI 0938.429.001 . QUẬN TÂN PHÚ. ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG.A.E CHẠY TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG GỌI MÌNH RA ĐÓN HOÀNG 36T.