THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI
Kênh bán: Tất cả các kênh
DADSGN DADSGN Monday, 19 August 2013 Wednesday, 28 August 2013 E1 470,000.00 VND
SGNDAD Tuesday, 20 August 2013 Friday, 30 August 2013 E1 470,000.00 VND
HPHSGN HPHSGN Friday, 9 August 2013 Thursday, 29 August 2013 E1 870,000.00 VND
SGNHPH Wednesday, 7 August 2013 Thursday, 29 August 2013 E1 870,000.00 VND
HANSGN HANSGN NA NA E1 870,000.00 VND
SGNHAN NA NA E1 870,000.00 VND
DADHAN DADHAN NA NA E1 470,000.00 VND
HANDAD NA NA E1 470,000.00 VND
CXRHAN CXRHAN NA NA E1 870,000.00 VND
HANCXR NA NA E1 870,000.00 VND
SGNVII SGNVII Wednesday, 21 August 2013 Friday, 18 October 2013 E1 870,000.00 VND
HGV34 VY JETS Giang viet: VIISGN Tuesday, 13 August 2013 Friday, 18 October 2013 E1 870,000.00 VND
BMVSGN BMVSGN Tuesday, 13 August 2013 Friday, 18 October 2013 E2 320,000.00 VND
SGNBMV Tuesday, 6 August 2013 Friday, 18 October 2013 E2 320,000.00 SGD
BMVVII BMVVII NA NA E1 500,000.00 VND
VIIBMV NA NA E1 500,000.00 VND
HGV34 VY JETS Giang viet: THONG BAO KHUYEN MAI JETSTAR
BAT DAU TU HOM NAY (17H00)19/7/2013 DEN HET NGAY 22/7/2013 ( NEU TREN HE THONG CON VE)
XIN LIÊN HỆ :08.35472356 HOẶC 090 9922 479
www.dailyvemaybayhcm.com
100 bạch đằng,phường 2,quận tân bình