0967.989.989---giá 22tr
0967.79.39.39---giá 12tr

p/s: fix đẹp cho a e thợ sim !!!