có 2 em sim cùi 0966655678
0966565678 bác nào bồ kết cho cái giá