Mới đi bảo hành về được đổi nguyên ổ mới nguyên seal!
HDD 2.5" nhé!! quên mất!!
hình mượn:

Có cộng cable của nó lun nhé!!!!
Giá em nó là 1tr100, BH thêm tháng nữa.
Liên hệ sign tớ ^^