Royal City: Vinpearl Ice Rink
Sân trượt băng đầu tiên tại khu vực phía Bắc và hiện đại nhất Việt Nam với quy mô hơn 3.000m2.
Đây là Sân băng được thực hiện theo công nghệ làm băng mát tiên tiến nhất trên thế giới,
được thi công bởi nhà thầu Frigo (Italy), một nhà thầu nổi tiếng thế giới về công nghệ làm băng.
Royal City sẽ là nơi đặt nền móng, là nơi ươm mầm tài năng cho bộ môn trượt băng nghệ thuật của nước nhà