- Bán Thiết Bị Fastconnect: Chỉ Dùng Mạng Mobifone

+ 800k - kèm bộ KM: Ba Lô Mobifone, Tặng sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k)
+ 750k - kèm sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k)
+ 700k - kèm Ba Lô Mobifone
+ 620k
- Bán BaLô Mobifone: 120k
- Bán sim Fastconnect (tặng 1,7Gb/12 tháng, mỗi tháng KH phải nạp >=20k): 200k

Bán Sim

0906.32.55.32=850
0932.60.77.60=700
0932.74.88.74=650
0938.41.33.41=600
0937.43.99.43=600
0938.21.55.21=800
0938.74.11.74=650
0937.13.99.13=650
0937.30.44.30=650

0937.74.11.74=650
0902.94.77.94=700
0937.71.88.71=750

0938.80.77.80=1T
0906.91.33.91=800
0938.63.44.63=650

0937.64.55.64=650
0933.71.99.71=1.5T
0907.21.44.21=700
0907.21.77.21=1.2T

0909.34.66.34=1T
0933.01.44.01=1.3T
0933.94.88.94=1.3T
0937.74.00.74=800
0937.82.44.82=650
0933.60.55.60=1.5T
0938.74.22.74=600
0933.82.55.82=1.5T
0937.20.11.20=650
0933.54.22.54=650
0906.63.55.63=850
0933.30.22.30=750
0907.32.99.32=900
0933.23.99.23=1.5T
0908.02.44.02=800

0932.64.00.64=700
0937.74.55.74= 650
0909.74.55.74= 1T
0908.54.33.54= 650
Liên Hệ


09.3395.3395 / 09.8895.8895

YM!: kokorovn_bd
VCB: 0071003872189-Nguyễn Hồng Huy
SacomBank:060015880611-Nguyễn Hồng Huy
ACB:58838369 - Nguyễn Hồng Huy.
DONG A: 0103826061 - Nguyễn Hồng Huy.