Cần bán 09.686.99999. Giá cả thương lượng. Phone trực tiếp vào số 09.686.99999.