MS1 Gà tre Mỹ Chuối chân trắng 2 cựa đen!
Gà Mỹ rặc nòi đẽn nặng 1.4kg, chuối chân trắng hai cựa đen, gà mỹ rặc nòi đẽn thích hợp cho ae đổ gà tre! hình lông đẹp tướng cao ráo Giá e nó là 2triệu 600 ngàn

MS2: Gà Mái Asil Jap một Cựa
Mái Asil Jap rặc 2.2kg.Mái Asil này lúc còn nhỏ mua ở trại gà ởThuận An Bình Dương nhé! Mái Ô Chân điểm e mái này có 1 cựa chân trái. nhìn mặt em này ác lắm đã đẽ lứa so 24 trứng. hiện tại đang kêu ổ dữ dội e nó sắp đẻ trở lại. AE mua về là thu hoạch trứng nhé! giá e nó là 3triệu 500 ngàn

MS3: Mái tre mỹ rặc điều chân xanh
Mái tre mỹ điều chân xanh. em này là tre mỹ rặc. hiện tại đang là 8.5 lạng. gà này mặt rất đỏ đã kêu ổ rồi. khoản nữa tháng là sẽ đẻ lứa so thôi. AE mua về thúc mồi vào là ra trứng à! Già e nó ra đi là 1 triệu 500 ngàn

MS4: Gà Trống Mỹ Điều chân xanh
Gà mỹ trống điều mật chân xanh cẩm thạch. gà nặng 2.2kg mỹ rặc. e mày rất dữ đưa tay vào là mổ ngay. E này thì cao lắm. Giá ra đi 2 triệu 800 ngàn

MS5: Gà Mái tre Mỹ điều chân vàng
Gà mái mỹ điều chân vàng tre mỹ rặc. em này tre mỹ rặc. Hiện tại 7.5 lạng max trạng khoảng 8 lạng chân nhỏ xíu luôn mặt dài sọc. hình dáng như con chim. em này khoảng 1 tháng nữa là đẽ lứa so nhé! giá là 1triệu 400 ngàn

MS6: Gà tre Mỹ Lai Asil tơ
Gà trống Mỹ lai Asil điều chân xanh. hiện tại gà được 8.5 lạng. Gà này là Asil lai Mỹ lúc trước mua của Long gà mỹ ở 250 Bùi Thị Xuân, F2, Quận Tân Bình. Mua hai con lúc nhỏ chết hết một con giờ còn lại e nó. Giá em này là 1 triệu 300 ngàn.
Lien he : Tung, phone: 099.3762.480( a e toi cho Ba diem call cho minh)