Cần thợ gia công kết cườm, thợ bao làm trên áo dạ hội, áo Malaysia.
Liên hệ: Thơm - Biên Hòa - Đồng Nai.
Điện thoại: 0902 899 479