0966.929.929 ==>> 15t. Giá đã chuẩn nên e ko fix nhiều đâu ạ


kết call luôn số đó cho e.

Thank mọi người đã đọc tin