BẠN MÌNH MỚI GỞI VỀ VÀI EM CAY DANG ĐÁ TẠI CAM VỀ MS1 CHUỐI CHÂN XANH 8.5L LAI 50%MĨ 50%PHI XỔ CUC KÌ HAY WIN 4 MỚI RỚT 1 TẠI KHOMO BAO XỔ AE NUÔI KHOANG 0.5THANG DÁ LẠI OK GIÁ EM NÓ 400K
MS2 GÀ XÁM SON CHÂN XANH 1.05KG WIN 3 RỚT 1 XỔ CUC HAY GÀ LAI 75%ASIL AE THICH CỨ CẦM GÀ DỮ QUA XỔ RÔI MUA EM NÀY MÌNH ĐỂ 550K AE NUÔI KHOANG NŨA THÁNG THỬ CỰA 2TR OK
MS3 GÀ DIÊU CHÂN VANG 8.5L AE VỀ ĐÁ PHÁ LẤU 1TR OK GÀ TỐT CUC KÌ BAO DẸP WIN 4 ROT 1 GIÁ EM NÓ 300K XỔ HAY
MS4 GÀ NÒI ĐẺN 8.6L GÀ MỚI CHƯA XUỐNG CỌNG LÔNG XỔ ĐÁ NHU GÀ NÒI
GIÁ EM NÓ 450K
BUÔN BÁN CHỦ YẾU UY TÍN NẾU AE MUA GÀ MÌNH SẼ RẤT THICH TÁNH MÌNH GÀ CÓ SAO NÓI VẬY KO THÊM BỚT
AE THICH MINH FIX XANG CHO THANKS D/C 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8 SDT 01639073847 PHÚC