UX_XU storeNEW BALANCE 574 ORIGINAL MADE IN VIETNAM
GV05
Size 40,41,42
GIÁ 950K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
GV04
Size 40,41,42
Giá 950K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
GV03
Size 40,41,42,43
GIÁ 950K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
SUPREMEBEING GREY HIGHT
GV01
Size 39-40
GIÁ: 550K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
DIESEL PINK CANVAS
GV02
Size 39-40
GIÁ: 550K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Dr.Martens MADE IN ENGLAND
GD01
Size 38-39
Price 950k
New 97%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Code: GD02
Size 40-41
Price: 750k
NEW 93%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Code: GD03
Size 36-37
Price: 1.450k
New 99.9%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Code: GD04
Size: 39-40
Price 850K
New 95%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Code: GD05
Size 38-39
Price 1.050k
New 97%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
SHOES COLLECTION MADE IN US- ITALY - FRANCE
US BOOTS - DA THẬT ĐẾ ĐÚC
Code: GD06
Size 41-42
Price 750K
New 95%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
US COMBAT BOOTS - DA THẬT ĐẾ ĐÚC
Code: GD07
Size 36-37
Price 650K
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Code: GD08
Size 40-41
Price 450K
New 100%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
ITALY FASHION SHOES - DA BÒ NGUYÊN MIẾNG GIA CÔNG TẠI Ý
Code: GD09
Size 41-42
Price 850K
New 98%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
PARABOOTS MADE IN FRANCE- DA BÒ DÀY MANG RẤT ÊM VÀ CHẮC CHÂN
Code: GD10
Size 39-40
Price 650K
New 96%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
CHELSEA BOOTS MADE IN ENGLAND - MẪU NÀY ĐANG LÀM MƯA LÀM GIÓ TẠI ANH
Code: GD11
Size 41-42
Price 850K
New 98%
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
100% ORRIGINAL" title="UX_XU store: Giầy New Balance 574, Dr.Martens made in ENGLAND==> 100% ORRIGINAL" />
Mình chỉ bán hàng thật và hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thôi nên các bạn cứ yên tâm đến xem và thử nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt hàng thật-giả!