Mềnh có 1 bể cái dài 50cm, rộng 30cm, cao 30cm...không dùng nữa do mềnh hem có time chăm cá..
Bể cá hơi cũ roài nhưng nhìn còn ngon cơm lắm, mềnh để lại với giá 150k, kèm lun máy lọc nước ha
Ban nào cần liên hệ mềnh nhé, số đt mềnh là 0905 971 790.