30.04.1975 Thống nhất đất nước :x

0943.30.04.75 = 800k