cần 1 con dạng 09xx 0/1/2/3/5/6/8/86888 3 mạng chính.
09xx086888-09xx186888-09xx286888-09xx386888-09xx586888.....

và 1 con cam kết 09xx xxx888/999
giá tất cả đều dưới 10 củ nhé
rẻ mới chơi ai có sms 0942686888 ,số và giá nhé