* CASE (THÙNG MÁY) :
01 - 01 cooler elite 311 = 550k/1 thùng (97%)

02 - 01 cooler elite 331 = 650k/1 thùng (97%)

03 - 01 cooler elite 330 = 670k/1 thùng (97%)

04 - 01 cooler elite 343 = 680k/1 thùng (97%)

05 - 01 cooler RC690 plus = 1500k/1 thùng (97%)

06 - 01 cooler 690 advance = 1600k/1 thùng (97%)

07 - 01 cooler haf 922 = 2300k/1 thùng (97%)NR : 27/14 điện biên phủ, f15, q.bình thạnh, tphcm
dt : 0972..399..994 - vũ