[TR="class: cms_table"]
[TH="width: 100"]LINH KIỆN[/TH]
[TH="width: 500"]T�n sản phẩm[/TH]
[TH="width: 160"]Gi�[/TH]
[TH="width: 80"]Bảo h� nh/Th�ng[/TH]
[TH="width: 350"]Khuyến m�i[/TH]
[TH="width: 50"]H�nh ảnh[/TH]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]CPU[/TD]
[TD="class: c26"]Intel Celeron D 347 (3.06 GHz, 512KB L2 Cache, Socket 775, FSB 533MHz)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]200,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s2.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]CPU[/TD]
[TD="class: c27"]Intel� Pentium� 4 Processor 631 supporting HT Technology(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]220,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s3.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]CPU[/TD]
[TD="class: c26"]AMD Athlon X2 5000+ (2.6GHz, 2x512KB L2 Cache, Socket AM2, 2000MHz FSB)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]500,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s4.png"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]Mainboard[/TD]
[TD="class: c27"]Biostar MCP6PB M2+ (N61PM2+)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]450,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s5.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]Mainboard[/TD]
[TD="class: c26"]BIOSTAR MCP6P M2+ (N61PM2+)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]450,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s6.png"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]Mainboard[/TD]
[TD="class: c27"]Biostar N68S Ver. 6.x (N68S)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]550,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s7.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]RAM[/TD]
[TD="class: c26"]DDR 1 KIMGMAX 256MB BUSS 400[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]60,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Bao Test[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s9.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]RAM[/TD]
[TD="class: c27"]Elixir - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5300[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s10.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]RAM[/TD]
[TD="class: c26"]Kingmax - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]300,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s11.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]HDD[/TD]
[TD="class: c27"]HDD seagate 80gb sata[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]450,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s8.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]HDD[/TD]
[TD="class: c26"]Box HDD SAMSUNG Sata 2.5[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]120,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s26.gif"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]HDD[/TD]
[TD="class: c27"]Box HDD SAMSUNG ATA 2.5[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]6[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s27.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]HDD[/TD]
[TD="class: c26"]Box HDD BUFFALO 3.5 sata (m�y b�n)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]250,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]3[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s28.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LCD[/TD]
[TD="class: c27"]LCD 15inch Dell[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]800,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s12.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]CASE[/TD]
[TD="class: c26"]Case SP Sơn Tỉnh Điện[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]250,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s36.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]NGUỒN[/TD]
[TD="class: c27"]Nguồn ARROW- Đ�NG 500W[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]200,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]6[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s35.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]M�y Mp3(shuffle) C� Khe Cấm Thẻ-vỏ nh�m-hộp meka[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]60,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s37.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Color Flash Mini Speaker X-175[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]260,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s38.JPG"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]Color Flash Mini Speaker X-171 (m�u trắng, xanh dương, đỏ )[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]260,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s39.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]CD-RL-01 mini speaker (m�u xanh dương, m�u hồng)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]190,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s40.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]mini box A-2 (m�u xanh, m�u đỏ)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]195,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s41.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]song bird DK-619[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]230,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s42.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]mini speaker hx-738[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]185,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s43.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]FQ Digital speaker USM-532[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]210,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s44.gif"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]KAIDER KD-MN01[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]210,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s45.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]WSTER WS-2012RC[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]220,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s46.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]MINI Hifi hj-79 2gb[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]850,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s47.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Musfo car speaker[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]345,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s48.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]A8 Mini Music Car with FM and TF card-Slivery[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]340,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s49.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Mitian Mobile mini speaker I5[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]265,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s50.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]Mini music car USM-355[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]280,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s51.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Mobile mini speaker DBJ-A6 h�nh xe hơi[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]280,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s52.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]multimedia speaker lon HEINEKEN (C� FM)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s53.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]multimedia speaker h�nh lon,nước ngọt bia d�i[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]192,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s54.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]multimedia speaker CS380[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]290,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s55.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Mobile mini speaker AL-121[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]210,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s56.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]Mini audio equipment DW-968B[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]310,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s57.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Sonyson sn-910 (hinh cano)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]345,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s58.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]Sonyson sn-920[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]295,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s59.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Sonyson sn-960[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]295,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s60.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]MINI Hifi speaker hoa hồng[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]240,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s61.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]SMARTHOUSE MLK-3302U (C� FM)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]470,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s62.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]USB MP3 SPEAKER T-1006 (c� FM)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]210,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s63.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]WSTER WS-828RL(C� FM) hinh cano[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]285,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s64.JPG"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]WSTER ws-2013 (c� FM)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]180,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s65.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Nogo n925[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]360,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s66.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]SINGBOX SV-607[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]310,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s67.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]Tianyue TY-014 H�NH GẤU TR�C[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]280,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s68.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c26"]JONTER V350[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]330,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s69.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LOA THẺ NHỚ + FM[/TD]
[TD="class: c27"]JONTER V306[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]340,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s70.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]KEYBOARD[/TD]
[TD="class: c26"]KB IBM - Mini, cổng usb d�nh cho laptop[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]115,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s15.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]KEYBOARD[/TD]
[TD="class: c27"]KB smart USB PRO Ch�nh H�ng fpt[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s16.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]KEYBOARD[/TD]
[TD="class: c26"]KB PS2 MITSUMI ĐEN[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s17.jpeg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c27"]Mouse VICKER PS2 Ch�nh H�ng[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]40,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s18.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c26"]Mouse Mitsumi d�y r�t SỨ USB LOẠI TỐT[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]45,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s19.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c27"]Chuột xe hơi KART111[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]90,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s88.png"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c26"]Mouse zombies & plants ngộ nghĩnh[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]120,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s89.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c27"]Mouse d�y GAME-BLACKFOX-02 loại mới good[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]70,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s91.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c26"]Mouse philip[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]60,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s92.jpeg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c27"]Chuột Logitech[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]60,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s93.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]MOUSE[/TD]
[TD="class: c26"]* H�ng: Sony, Dell, Hp, Acer, Toshiba, Lenovo, IBM,...[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]45,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s96.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]THIẾT BỊ MẠNG[/TD]
[TD="class: c27"]Usb 3G MOBI 7.2Mbps--c� khe thẻ nhớ-chạy dc ipad, android[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]450,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]6[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s22.png"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]THIẾT BỊ MẠNG[/TD]
[TD="class: c26"]HỘP TEST C�P MẠNG RJ45[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]50,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s34.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]WEBCAM[/TD]
[TD="class: c27"]Bộ camera Webcam + Micro phone 2 trong 1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s14.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]WEBCAM[/TD]
[TD="class: c26"]WEBCAM Kẹp C� MICRO[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s85.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]L�T CHUỘT[/TD]
[TD="class: c27"]Pad Mouse quang LOGITECH��[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]10,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s20.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]L�T CHUỘT[/TD]
[TD="class: c26"]Pad Mouse quang H�NH GAME[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]12,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s21.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]TAI NGHE[/TD]
[TD="class: c27"]Tai Nghe Bluetooth Gblue Q65 D�ng Tất Cả ĐT[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s23.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]Sạc + C�p USB iphone 4, iphone 3gs, iphone 3g[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]70,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s71.gif"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]C�p Quang d�i 1m[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]87,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s72.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]C�P HDMI to AV[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]180,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s73.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]vga to av hiệu zechno[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s74.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]c�p chuyển HDMI lớn sang HDMI nhỏ[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]120,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s75.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]C�p DVI /M to DVI /M 24+1 d�i 3m bọc lưới[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s76.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]DVI để RCA c�p/DVI đến 3 RCA c�p[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s77.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]�p chuyển VGA to Svideo +Composite RCA F Cable[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]60,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s78.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]C�p HDMI to VGA 1.5m[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]120,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s79.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]C�p VGA 5m[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]80,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s80.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]Cable VGA 3m[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]65,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s81.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]D�y cable HDMI 1.5m[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]120,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s82.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]D�y cable HDMI 5m[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s83.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]D�y cable HDMI 1.5m BOX[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]140,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s84.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]Sạc iphone Original[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]25[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s86.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c27"]SẠC ĐA NĂNG[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]25,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s90.gif"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]C�C LOẠI C�P + SẠC[/TD]
[TD="class: c26"]C�p AV m�y PS2[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]0[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s95.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c27"]ĐẾ Laptop POLYGOLD 1 fan h�nh chữ X[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]55,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Key TREND MICRO 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s29.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c26"]ĐẾ LapTop Cooler LX NC01 FAN LỚN TRONG SUỐT mỏng[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]70,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s30.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c27"]TV BOX LCD (chuyển m�ng h�nh m�y t�nh th�nh tivi)[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]500,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]3[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]Tặng key diệt virut 6 th�ng[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s31.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c26"]M�y h�t bụi d�ng cho m�y t�nh -USB(FD-368)[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]50,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s32.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c27"]TEST MAIN 2 SỐ[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]50,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s33.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c26"]Pin Loa thẻ nhớ[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]10,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s87.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c27"]pin cmos[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]5,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s94.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]LINH TINH[/TD]
[TD="class: c26"]Chu�ng b�o chống trộm nhỏ gọn, b� mật, bảo vệ an to�n ng�i nh� của bạn.[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]80,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s97.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]HP[/TD]
[TD="class: c27"]M�y bộ HP Vectra VL420[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1,200,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]1[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]PH�M + CHUỘT[/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s13.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c26"]DIỆT VIRUT[/TD]
[TD="class: c26"]Kapersky Internet 1PC/12T 2013 -đủ 365 ng�y[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]150,000[/TD]
[TD="class: c26, align: center"]12[/TD]
[TD="class: c26, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s24.jpg"[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c27"]DIỆT VIRUT[/TD]
[TD="class: c27"]Phần Mềm Diệt Virus-internet-TREND MICRO -2013--6Th�ng[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]50,000[/TD]
[TD="class: c27, align: center"]6[/TD]
[TD="class: c27, align: center"][/TD]
[TD="align: center"]http://pc.dientutienvu.com/images/sanpham/product_s25.jpg"[/TD]
[/TR]