GÀ TRE
Gà điều vàng lai ! 9.5kg


gía 1.3trgà điều đỏ lai !1.150kgGiá 1.3tr !
gà chuối bông ! 1.1kg
giá 1.3trGà chuối 800! lối đá canh nạp bo mạnh giá 800kGà chuối vàng ! 900g lối đá canh nạp vạt tốt đá canh ! giá 800k


Gà Vàng 8.8g vạt tốt thả bôm vạt tốt nạp canh bo mạnh ! giá 800k
GÀ NÒI Gà ô que lai ! 2.6kg
Giá 1.5tr !

Gà xanh ! 2.2kg win 2xGiá 2tr !

Gà que xanh lai !2.6kg
Giá 1.5tr

Gà que vàng ! 2.5kg
Giá 1.8tr

LIÊN HỆ : 01216142655 để đuợc biết thêm chi tiết nhé