chào mọi người tình hình mai nhóm mình định đi dã ngoại chơi k bít nên đi BCV hay BLT, mong mọi người ai đi rồi tư vấn mình với!!!!!!!!!!! thanks nhìu lắm