Lô 1:

0965416139
0965758739

0965214339
0962496239
977.587.439

984.40.59.39
962.72.66.39
965.536.239
969.41.42.39
964.062.739
0967.55.8639

0967.189.239
0967.359.739

85k/simeco nguyên kít để mãi mãi.............................