Bán Sim
Tặng kèm điện thoại 2 Sim 2 Sóng
Hàng Chính Hãng BH 12 Tháng

Mỗi Sim tặng Mỗi Điện Thoại
Hãy nhanh chân lên số lượng có hạn0906.32.55.32=850
0932.60.77.60=700
0932.74.88.74=750
0938.41.33.41=700
0937.43.99.43=700
0938.21.55.21=800
0938.74.11.74=750
0937.13.99.13=750
0937.30.44.30=750

0937.74.11.74=750
0937.71.88.71=750
0938.80.77.80=1T
0906.91.33.91=800
0938.63.44.63=650

0937.64.55.64=650
0933.71.99.71=1.2T
0907.21.44.21=800
0907.21.77.21=1.2T

0909.34.66.34=1T
0933.01.44.01=1.2T
0933.94.88.94=1.2T
0937.74.00.74=800
0937.82.44.82=700
0933.60.55.60=1.2T
0938.74.22.74=700
0933.82.55.82=1.3T
0937.20.11.20=650
0933.54.22.54=700
0906.63.55.63=850
0933.30.22.30=750
0907.32.99.32=900
0933.23.99.23=1.3T
0908.02.44.02=800

0932.64.00.64=700
0937.74.55.74= 700
0909.74.55.74= 1T
0908.54.33.54= 700

============================
Đồng Giá 480k
01223.80.66.80
01227.93.99.93
01227.97.66.97

01223.76.66.76
01227.93.22.93
01223.97.22.97
01229.98.33.98
01227.938.839
01228.95.77.95

01227.95.77.95
01228.95.33.95
01223.95.33.95
01228.93.88.93
01227.97.88.97
01222.96.33.96
01223.97.66.97
01229.96.55.96
01228.97.77.97
01223.97.88.97
01223.95.66.95
01223.682.286
01227.93.66.93
01227.92.00.92
01229.96.00.96
01223.96.00.96
01223.80.99.80
01222.91.00.91
01227.96.00.96
01223.937.739

====================
Đồng Giá 700k
01226.396.396
01216.281.281
01289.321.321
01216.109.109
01216.189.189
01216.092.092
01263.180.180
01223.892.892

01263.185.185
01269.328.328
01213.691.691
01215.619.619
01213.682.682
01213.685.685

01289.562.562

01229.908.908=600
01223.946.946=600

01287.943.943=600


Liên Hệ


09.3395.3395 / 09.8895.8895

YM!: kokorovn_bd
VCB: 0071003872189-Nguyễn Hồng Huy
SacomBank:060015880611-Nguyễn Hồng Huy
ACB:58838369 - Nguyễn Hồng Huy.
DONG A: 0103826061 - Nguyễn Hồng Huy.