chỉ có người đỗ gà mới biết chính xác.
theo mình chỉ là con gà việt, nhiều con gà việt còn giống hơn vậy bạn ơi, đâu phải con nào lai cũng tốt đâu