*** HDD Ổ CỨNG ***
Tất cả hàng chính hãng nhé


HDD SATA Hàng đẹp, đã test kỹ, No Bad, cơ êm.+-+ 500G Seagate (Còn BH FPT 4/2014)==//===900k
+-+ 500G Seagate (Còn BH Axio 10/2013)==//==850k
+-+ 500G Western (Còn BH 3/2014)==//==850k
+-+ 500G Toshiba (Còn BH 3/2015)==//==900k
+-+ 320G Western (Còn BH 10/2013)==//=700k
+-+ 320G Western (Còn BH 8/2013)==//=600k
+-+ 250G Western (Còn BH 4/2014)==//=700k
+-+ 250G Seagate (Còn BH FPT 4/2015)==//=780k
+-+ 250G Seagate (Còn BH FPT 6/2014)==//=750k
Ké thêm 1 HDD laptop
1T Hitachi Laptop ----1.5tr Nguyên seal BH 4/2016


Liên hệ: Công Ty Lam Khánh
13 Đồng Đen. F.12. Tân Bình
22462555 - 0982.115.415