0914.50.60.70 = 7tr
09.1881.9696 = 4tr

Muốn bán nhanh trong ngày (có fix)

Lh 0967.95.9999
Ps: ae quá giang vụt hộ e phát cho nó bay cao bay xa giúp e. Thanks các bác