0947.246579
giá 1.500.000 VNĐ
Sim trả trước đã kích hoạt, chỉ sang tên giao dịch tại Biên Hòa, ae nào kết vui lòng call. AE nào đi ngang vui lòng cho em xin chữ ký, Thanks tất cả ae up hộ.