Chào ae mình cần bán con gà này cho ae nuôi đá
Gà lai máu peru(gà cha peru lai việt,mẹ bổn việt)
Gà nặng 2k3 tới đá 2k4,bao gà zin,ga bảng lưng to đùng,đá bo lớn,gay lông liên tục
Gía 1t4


Ké thêm em gà mái mỷ lai gần như rặc giá 1t (cặp cán con này nhỏ như chiếc đủa)Gà ship toàn quốc
Dc:xả trừ văn thố, bến cát,bình dương 0987333390 _0915440007 tùng 32 tuổi (thanks ae đả xem tin và up phu)