Sim tra sau cam ket 1.5tr tháng trong vòng 24tháng.su dung duoc 5 tháng
Sang ten toan quoc
Lh 0977998979