sáng ngày đả bay
09654.28.789
0965..27.1789
0965.37.1789
0965.498.789
xem như Lộc ngày mới. )
BÁN TIẾP:
giá chuẩn miễn mặc cả ạ. (Lấy lô call: 0965.567.888 - 01665.737373)
01643.999999 == 55tr
0965.567.888 == 18tr
0964.282888 == 7.5tr
0964.292999 == 7.5tr
0964.383888 == 8tr
0965.195.789 == 1.5tr
0965.229.1789 == 1.5tr
0965.219.789 == 1.5tr
09654.88.789 == 1.5tr
0965.22.1789 == 1.5tr
0965.86.1789 == 1.5tr
0965.131.789 == 1.5tr
0965.522.789 == 1.8tr
0965.622.789 == 1.8tr