SỐ 1 ; GÀ XÁM VÀNG CHÂN TRẮNG HỒNG XA 1KG1 CĂN NẠP LIÊN TỤC GAY CHỤP VÔ LÀ ĐÁ LIỀN GIÁ 1TR3 ...................!


SỐ 2 ; GÀ XANH MỸ LAI RỪNG NHÁT QUÁ BÁN CHO ANH EM NÀO CẦN VỀ NUÔI CHO THUẦN LAI CHƠI GIÁ 700K ...........!
SỐ 3 ; GÀ QUE 1KG CĂN NẠP RẠT KHÔN GÀ LẮM ĐÁ BO QUỐC TẾ LUÔN GIÁ 1TR5 ...............................................!

SỐ 4 GÀ PERU 2KG6 CĂN NẠP ĐẨY CHÂN SÂU NẠP TỐC ĐỘ ĐÁ BO QUỐC TẾ GIÁ 3TR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!SỐ 5 ; GÀ XANH ĐANG ĐI LÔNG BÁN CHO ANH EM NÀO CẦN LÀM GÀ NỌC TRẠNG 2KG4 GÀ NÀY HAY CỰC KỲ GIÁ 1TR....!

A.E GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA MÌNH SẼ TRẢ LỄ SỐ ĐIỆN THOẠI 0938.429.001 . QUẬN TÂN PHÚ. ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG.A.E CHẠY TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG GỌI MÌNH RA ĐÓN HOÀNG 36T.