0984 778899 - 55tr
0922 777888 - 40tr
0968 667777 - 40tr
0927 383838 - 30tr
0963 068068 - 12tr
08 2237 9999 - 12tr
01993 383838 - 8tr
0962 323232 - 28tr
0958 666999 - 20tr
0959 445566 - 9tr
Tình hình là mùa mưa tới, e cần quả 4 bánh chở vợ con nên bán đống sim này đi
Giá đã gần như fix
Tất cả sim chính chủ sang tên nhanh
Ai có nhu cầu vui lòng call 0922 777888 hoặc 0968 667777 Vinh để làm việc
Thanks all