DO MẤY NAY Ỡ QUÊ DONG GIÓ SẬP NHÌU CHUỒNG GÀ KO CÓ ĐIỀU KIỆN NUI NHỐT THANH LÍ MẤY EM GÀ BỖN SAO TẤT CÃ GÀ CHƯA CÓ NƯỚC NUI NHA AE DO GỮI GÀ LÊN BẰNG THÙNG KO CÓ VÕ ĐỆM AE CÓ ĐEM QUA NHE THANK AE XEM TIN
DC 439 KINH DƯƠNG VƯƠNG PAN LẠC BÌNH TÂN DT 01289876431
SỐ 1 GÀ ĐIỀU MỒNG LÁ LAI MĨ CHÂN THAO TRANG 980G GÀ NGUYÊN ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 10 THAG GÀ LỐI ĐÁ CANH NẠP ĐÁ BO TỐC ĐỘ ĐÁ CAO CHÂN GÀ NẮM ĐƯỢC LÔNG CHÂY NHƯ QUĨ NẾT GÀ CÒN TƠ THÍCH HỢP CHO AE MUA VỀ HUẤN LUYỆN THÊM GIÁ 850K
SỐ 2 GÀ ĐIỀU CHÂN TRẮNG MẶT CÓC LAI MĨ 920G GÀ NGUYÊN ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG BỖN NÀY GÀ A NÓ WIN 2X LỐI ĐÁ GÀ ĐÁ BO TỐC ĐỘ ĂN LÔNG XÂU THÍCH HỢP CHO AE NUI THÊM ĐÁ TIỀN GIÁ 750K
SỐ 3 GÀ VÀNG LAI MĨ 1K GÀ NGUYÊN ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG GÀ CỰC XUNG LỐI ĐÁ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN XÂU RẤT CỰA MIỆNG LÔNG NẮM LÀ CHÂY CHÉT LUN THÍCH HỢP CHO AE NUI ĐÁ TIỀN GIÁ 800Ksố 4
GÀ BÔNG CHÂN TRẮNG 8 MÓNG ĐEN VÃY MÕNG ĐAN XÂU LAI 50% 1K GÀ NGUYÊN ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 10 THÁNG GÀ GÀ CAO NHƯ SIÊU MẪU MỒNG CHĨ THIÊN GÀ TƠ MỚI VỖ BỘI
GÀ BỖN ĐÁ LỚN GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĂN LÔNG SÂU GÀ NÀY AE NUI CỨNG LÀ ĐÁ TIỀN OK NHA GIÁ 750K GÀ CHỤP NẾT LĂNG XĂNG CHƯA ĐẸP Ỡ NGOÀI LÀ ĐẸP HƠN NHÌU
SỐ 5 GÀ GÀ NÒI MĨ CHUỐI CHÂN XANH ĐUÔI NGANG KHÕI SỢ CHẤP CHẾ NHÁ 2K1 GÀ NGUYÊN ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG CHA MĨ RẶC ĂN 9X ĐÃ CHẾT BO ĐÁ CŨA EM NÓ GÀ MỸ ĐÁ SAO EM NÓ ĐÁ VẬY BỖN ĐÁ TIỀN LỚN AE CHƠI GÀ NHÌN VÀO THÌ BIẾT EM NÓ NHƯ THẾ NÀO RỒI NHA KHÕI MÔ TÃ GÀ CỰC XUNG AE CÓ GÀ MANG QUA XỖ NHÀ EM KO CÓ GÀ XỖ GIÁ 2TRIỆU GÀ Ỡ NGOÀI BAO ĐẸP