cần bán họa mi hơn 1 mùa lồng, gốc bổi lên. Đã dạn chim, hoàn toàn không 1 chút tật lỗi. Chim giọng rừng rất hay, hót múa lân, bao chơi cội, có đấu xòe 1 chút. Chim còn zin, chưa đá đấm gì. móng mỏ đầy đủ.
Giá 3 triệu luôn lồng kiếm thường còn tốt.
Mình ở Phan Văn Trị, Bình Thạnh 0126 75 76 562. Nhờ anh em đi ngang đá đít 1 phát cho chim mau bay...xin trả lễ
http://www.youtube.com/watch?v=acuoc...ature=youtu.be