bộ sưu tập 1986
0912 88 1986= 6.5tr
0916 99 1986=5.5tr
0918 99 1986=5.5tr
0918 939 969=5tr
sim trả trước dk giao dịch toàn quốc
( tất cả sim đều còn có nhu cầu thì call cho e nhé
e tên phương SN 86 )lưu ý:sim ít dùng
call 0913 75 57 57