Tình hình là em bắt từ quê lên định cho đạp mái chơi mà nghe mấy A/E gần nhà nói e này nạp tốt quá. Gà cao, nết dữ, đẹp lắm.
Mà em thì không có đá nên để lại A/E nào biết chơi. 450K

http://www.uphinh.vn/image/stream/1226282.jpg


Hình e nó:
http://www.uphinh.vn/image/stream/1226266.jpg
Nhà em gần Ngã 4 ga
0944 100 148 (Trung)