Tình trạng ổ cứng còn tốt không bad và cơ êm ai co nhu cầu thì điện 0919160210 Nhân ( No Fix)
ĐC: 686/91 cmt8 f5 qtb ( ngay gần trường An Lạc)